Cem KARAMUSTAFA

Başaran Hukuk Bürosu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2006 yılında mezun olan KARAMUSTAFA, 2008 yılında askerlik görevini yerine getirdikten sonra yine 2008 yılında avukatlık ruhsatını almıştır.
Katıldığı akademik programlar ve aldığı sertifikalarla Destekten Yoksun Kalma Tazminatları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzmanlaşan KARAMUSTAFA, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu’na kayıtlı olarak Adli Yargı alanında Aktüeryal Hesap Bilirkişiliği ve İş Hukukundan Kaynaklı Alacak Hesaplamaları alanında aktif olarak bilirkişilik yapmaktadır.
2015 yılında kurulan Başaran Hukuk Bürosu bünyesinde, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlere verilen danışmanlık hizmetleri kapsamında ağırlıklı olarak ihtilaflı alacakların tahsili, sözleşme düzenlenmesi, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tazminat Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Miras Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku gibi her türlü hukuki sorunun çözümünde yönetici avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Uzmanlık Alanları: İhtilaflı Alacakların Tahsili, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Bankacılık Hukuku, Tazminat Hukuku, Kat Mülkiyeti, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, Tüketici Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Seminer ve Sertifikalar:

  • Noterlik Belgesi (Belge No:47039),
  • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi, İbn Haldun Üniversitesi 2019.
  • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi, İbn Haldun Üniversitesi 2019.
  • Bilirkişilik Temel Eğitimi 2019.
  • Uygulamalı Aktüeryal Hesap Bilirkişisi Eğitim Sertifikası, Başkent Üniversitesi 2017.
  • İş Hukuku’nda Bilirkişilik Sertifika Programı, Sakarya Üniversitesi 2017.

Yabancı Dil: İngilizce