İdare ve Vergi Hukuku
Ocak 11, 2021
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Ocak 11, 2021

İcra ve İflas Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

İcra ve İflas Hukuku


Başaran Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin mevcut, birikmiş her türlü alacağının aktif ve hızlı bir şekilde tahsili hususunda hizmet vermekteyiz. Bu alacakların tahsili noktasında sulh olunması, arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, ilamlı ilamsız icra takiplerinin başlatılması, yürütülmesi, uygulanması, haciz işlemlerinin uygulanması ve işlenmesi, itirazın iptali davası, menfi tespit davası, istihkak davası, şikayet, ceza şikayeti, iflas ve konkortado takibi, yönetilmesi gibi her türlü tahsile dönük işlemlerin aktif ve somut bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Yine müvekkillerimize karşı başlatılacak icra takibi ve alacak davalarına karşı aktif olarak gerekli hukuki müdahale sağlanmaktadır.