İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ocak 11, 2021
İcra ve İflas Hukuku
Ocak 11, 2021

İdare ve Vergi Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

İdare ve Vergi Hukuku


Başaran Hukuk Bürosu olarak gerçek veya tüzel kişi olan müvekkillerimizin idareye karşı haklarının korunması, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı hukuki başvurularda bulunulması, yasal sürecin takibi ve neticelendirilmesi, hukuka aykırı idari işlem ve eylemlere karşı iptal davası, tazminat davası (tam yargı davası) açılması, takibi ve idare ile yapılan/yapılacak her türlü sözleşmenin denetlenip, uyuşmazlığın çözümünde hukuki müdahale sağlanmaktadır.