Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Çalışan Adayları İçin Açık Rıza Metni

Başaran Hukuk Bürosu

BAŞARAN HUKUK BÜROSU
        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN
            AÇIK RIZA METNİ

Başaran Hukuk Bürosu (“Başaran Hukuk) yaptığım iş başvuru ve değerlendirme süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca  “Başaran Hukuk Bürosu Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla iş başvurum tarihinde işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Başaran Hukuk’ a yaptığım iş başvurusu sürecinde;

  • Başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla; kimlik bilgilerimin, iletişim bilgilerimin, özgeçmiş bilgilerimin, kişisel sağlık bilgilerim, ceza mahkumiyeti, görsel kayıtlarımın ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerimin ve tüm kişisel verilerimin Başaran Hukuk tarafından işlenmesini,

☐    Onaylıyorum              ☐   Onaylamıyorum

  • Başvurumun olumsuz değerlendirilmesi halinde; Başaran Hukuk nezdinde ileride açılacak pozisyonlar için özgeçmiş bilgilerimin paylaşılmasına, yeniden değerlendirilmesine ve benimle iletişime geçilmesine ve bu amaçlar doğrultusunda ad soyadı, doğum tarihi, fotoğraf, uyruk, medeni durum, ehliyet bilgileri, e-posta, telefon ve özgeçmiş bilgilerimin 3 yıl süre ile saklanmasını ve gerekirse yurtdışı iştirakler ile paylaşılmasını,

☐    Onaylıyorum              ☐   Onaylamıyorum
Ad, Soyad     :
Tarih              :
İmza               :

Formu PDF olarak indir