Mal Praktis ve Doktorun Eser Sözleşmesi Kapsamında Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünden Kaynaklı Sağlık Hukuku
Ocak 12, 2021
Konkordato Komiserliği
Ocak 12, 2021

Koruma Altında Olan Eserler ve İmar Barışı Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

Koruma Altında Olan Eserler ve İmar Barışı Hukuku


Hukuk Büromuz, eski eserler ve koruma altında bulunan yapı ve sit alanları ile dava öncesi ve sonrası tüm uyuşmazlıkların çözümünde özel bir tecrübeye sahiptir. Koruma altında olan eserlere ilişkin oldukça fazla dava ve ihtilaf takibi yapılmış ve yapılıyor olması nedeniyle bu alanlardan doğabilecek uyuşmazlıkların tümü gerek hukuki gerekse cezai boyutu ile kapsamlı olarak çözüme kavuşturulmaktadır.


Başaran Hukuk Bürosu olarak, koruma altında bulunan yapılarla ilgili İmar Barışı kapsamında getirilen yasal düzenlemelerden kaynaklı ihtilafların çözümü başarılı ve etkin bir şekilde tecrübeli avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.