Miras Hukuku
Ocak 12, 2021
Koruma Altında Olan Eserler ve İmar Barışı Hukuku
Ocak 12, 2021

Mal Praktis ve Doktorun Eser Sözleşmesi Kapsamında Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünden Kaynaklı Sağlık Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

Mal Praktis ve Doktorun Eser Sözleşmesi Kapsamında Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünden Kaynaklı Sağlık Hukuku


Başaran Hukuk Bürosu olarak sağlık sektöründe pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Başta hasta ve hekim hakları, hasta ve sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları olmak üzere sağlık alanına ilişkin pek çok hizmet sunmaktayız.