Rekabet Hukuku
Ocak 12, 2021
Mal Praktis ve Doktorun Eser Sözleşmesi Kapsamında Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünden Kaynaklı Sağlık Hukuku
Ocak 12, 2021

Miras Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

Miras Hukuku


Başaran Hukuk Bürosu olarak, miras hukuku alanında her türlü hukuki konuda müvekkillerimizle sıkı ve yoğun bir işbirliği içinde bulunup; müvekkillerimize alternatif çözüm önerileriyle birlikte hukuki bilgilendirmeler yapmaktayız.


Miras hukuku alanında yapmış olduğumuz çalışmalara örnek olarak; Osmanlı arşiv araştırmaları, vasiyetnamelerin düzenlenmesi ve iptali, tenkis davası, mirasın reddi davası, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, muris muvazaası davalarının açılması ve sonuçlandırılması, mirasçılık belgesi istemi davası, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin, ölüme bağlı her türlü tasarruf sözleşmelerinin hazırlanması ve diğer miras hukukuna ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması gibi alanlarda müvekkillerimize dava ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.