Ümpe Başaran

Başaran Hukuk Bürosu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2008 yılında derece ile mezun olan BAŞARAN, belirli bir süre tanınmış hukuk bürolarında yönetici avukat olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında Başaran Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.
Kurucusu olduğu Başaran Hukuk bünyesinde ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Şirketler Hukuku, Lojistik ve Taşıma Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku, Miras Hukuku, Eski Eserler Hukuku, Kat Mülkiyeti ve Kira Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte olup, bu uzmanlık alanlarında hukuksal dava takibi ile danışmanlık hizmeti vermektedir.
İlk mesleği hemşirelik olan BAŞARAN, Türkiye’nin en saygın hastanelerinde uzun süre başhemşirelik yaptıktan sonra Tıp Hukuku/Sağlık Hukuku alanında uzman bilgi birikimine de sahip olması nedeniyle malpractice ve tazminat davalarının takibini başarı ile sürdürmektedir.
Katıldığı akademik programlar ve aldığı sertifikalarla KVKK alanında uzmanlaşan BAŞARAN, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluk sürecine ilişkin eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzmanlaşan BAŞARAN, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu’na kayıtlı olarak Adli Yargı alanında İş Hukukundan Kaynaklı Alacak Hesaplamaları alanında aktif olarak bilirkişilik yapmaktadır.
Bulgaristan göçmeni olan BAŞARAN, ileri derecede Bulgarca ve Rusça bilmektedir.
Uzmanlık Alanları: Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Şirketler Hukuku, Lojistik ve Taşıma Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku, Miras Hukuku, Eski Eserler Hukuku, Kat Mülkiyeti ve Kira Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, Tüketici Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Seminer ve Sertifikalar:

 • Noterlik Belgesi (Belge No:47040),
 • KVKK Uzmanlık Eğitimi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2020.
 • KVKK Eğitimi, Novarge 2019.
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi, İbn Haldun Üniversitesi 2019.
 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi, İbn Haldun Üniversitesi 2019.
 • Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi, TBB & İSTAC 2019.
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2017.
 • Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu, Karma Taşıma” Eğitimi, İstanbul Barosu 2018.
 • İş Hukuku’nda Bilirkişilik Sertifika Programı, Bilgi Üniversitesi 2015.
 • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Semineri, Hukuk Eğitim Merkezi 2012.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sertifikası, Galatasaray Üniversitesi 2012.
 • AB ve Egemenlik Sorunu, Berlin Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliği 2007.
 • Rekabet Hukuku Staj Programı Sertifikası, Rekabet Kurumu 2007.
Yabancı Dil: Bulgarca, Rusça, İngilizce, Gagauz dili.