İcra ve İflas Hukuku
Ocak 11, 2021
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Ocak 11, 2021

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku


Başaran Hukuk Bürosu olarak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, aile konutu şerhi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması-denetlenmesi-uygulanması, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin imzalanması-denetlenmesi-uygulanması, alt yüklenici sözleşmeleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması, inşaat kredileri, konut ve ticari mülklerin kiralanması, kira alacakların takibi, tahsili, tahliye süreçlerinin hızlıca yönetilmesi, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerindeki işlemlerin takipleri gibi her türlü danışmanlık hizmetinin sunulmasının yanında, Gayrimenkul ve İnşaat Hukukundan kaynaklı her türlü hukuki uyuşmazlıkların en hızlı ve en doğru şekilde çözülmesi için hizmetler vermekteyiz.