Kat Mülkiyeti ve Kira Hukuku
Ocak 11, 2021
İdare ve Vergi Hukuku
Ocak 11, 2021

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Başaran Hukuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Bilirkişilik Bölge Kurulunda, İşçilik Alacağı Hesap Uzmanı, İş Kazalarından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabında aktif olarak bilirkişilik yapan İş Hukuku alanında uzman kadromuz ile işveren veya işçi konumunda bulunabilen müvekkillerimize İş Hukuku’na ilişkin; iş sözleşmelerinin hazırlanması, çalışanların işveren aleyhine açacakları davaların takibi ve haklarının en doğru olarak hesaplanması, işverenlerin çalışanların açtığı davalarda da en etkin bir şekilde savunmalarının yapılması bakımından dava ve danışmanlık hizmetleri; iş kazalarından dolayı maddi manevi tazminat sorumluluğu ve rücu talepleri, aktüer hesaplamalarının yapılması, iş güvencesi ve fesih hususlarında dava süreci yönetimleri ve takibi; arabuluculuk sürecinin yönetimi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri, Tespit de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda dava ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.